CARİ İŞLEMLER

FİNANS YÖNETİMİ

RotamNet programı ile firmanızın, tüm finans hareketlerinizi etkin bir şekilde izler ve denetleyebilirsiniz.

RotamNet Finans modülü ile tüm Cari, Kasa, Banka, Çek, Senet, Kredi Kartı, Mail Order,
Taksitli Satış işlemlerinizi ve özel şablonlarla tanımladığınız ödeme planlarına göre nakit akışınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Müşteriler için risk limitleri tanımlayıp, bu limitlere göre işlemleri denetleyebilirsiniz.

Kart üzerinden cari hesap hareketlerine ulaşabilir, bunları  değiştirebilirsiniz. Firma yetkililerini tanımlayabilir, gerekli bilgilerinizi saklayabilirsiniz. Firmaların çalıştığı banka bilgilerini kayıt edebilirsiniz. Teminat için alınan veya verilen çek, senet, ipotek vb bilgilerinizi tutarlarıyla tanımlayabilirsiniz. Tahsilat/ Ödeme durumunu istediğiniz tarihe göre inceleyebilirsiniz.

Cari Kart bazında özel fiyatlar ve indirimler tanımlayıp, stok işlemlerinde bu fiyatların otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz.


Ayni cari kart üzerinde sınırsız sayıda döviz türüne göre işlem yapıp, bir arada veya ayrı olarak raporlayabilirsiniz. Nakit tahsilat ve ödemelerinizi tek bir dekont  ile istediğiniz cari takip dövizine otomatik olarak dönüştürebilir kasanızı ve cari hareketlerinizi herhangi bir virman fişine gereksinim duymadan takip edebilirsiniz.

Belirli bir müşteriye veya gruba yapılan satışların istenirse ürün veya ürün grupları bazında, satış tutarlarını ve miktarlarını döviz türlerine göre raporlayabilirsiniz.

Cari işlem mutabakatlarında istediğiniz firmanın cari durumunu, fiş türü ne olursa olsun tek bir ekran üzerinden inceler, değiştirebilir veya raporlayabilirsiniz. Ayni zamanda imeil olarak gönderebilirsiniz.

Cari Kartları istediğiniz seviyede gruplayabilir, Finans işlemlerinizi etkin olarak kontrol edip raporlayabilirsiniz.

Finans Yönetimi altında bulunan Modüller:

  • Cari İşlemler:

Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Nakit Tahsilat Fişi, Nakit Ödeme Fişi, Cari Virman Fişi.

  • Kasa İşlemleri:

 Nakit Tahsilat  Fişi, Nakit Ödeme Fişi, Kasa Gider Fişi, Kasa Virman Fişi, Kasa Açılış Fişi.

  • Banka İşlemleri:

Giden Havale, Gelen Havale, Banka Virman Fişi, Bankaya Yatırılan , Bankadan Çekilen, Banka Masraf  Fişi, Banka Açılış Fişi.

  • Çek Bordroları:

Çek Giriş Bordrosu, Çek Çıkış Bordrosu, Bankaya Tahsiler Verilen Çekler Bordrosu, Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu, İade Alınan Çekler Bordrosu, İade edilen Çekler Bordrosu, Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu, Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu, Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu, Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu, Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu, Münferit Çeklerin Takibi.

Çek ve Senetlerin tarihçesi incelenip takip edilebilir.

  • Senet Bordroları:

Senet Giriş Bordrosu, Senet Çıkış Bordrosu, Bankaya Tahsiler Verilen Senetler Bordrosu, Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu, İade Alınan Senentler Bordrosu, İade edilen Senetler Bordrosu, Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu, Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu, Kendi Senetlerimiz Tahsil Bordrosu, Protesto Olan Senetler Bordrosu, Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu, Münferit Senetlerin Takibi

Tüm çek ve senetlerin münferiden tarihçesi incelenebilir.Ticari hayatta kullanılan tüm bordro türleri mevcuttur.Bordrolarda çek ve senetlerin adedi, toplam tutarı ve ortalama vadesi otomatik olarak hesaplanır.

Programda  bordro işlemlerinde  istenirse, çek ve senetlerinizi tutar ve vadelerine veya döviz tiplerine göre vereceğiniz kriterlere göre filtreleme imkanı verilmiştir. Tüm çek ve senetlerin durumları, hangi bordroyla hangi işlemleri gördüğü rahatlıkla kontrol edilebilir.

Statüler çok gelişmiş kontrollerle takip edilir. Statüsü uygun olmayan çek ve senetlerin yeni statüye geçişleri etkin bir şekilde kontrol edilir. Yanlış bir işlem yapmanıza izin verilmez. Bordro düzenlenirken, otomatik olarak istediğiniz periyotta çek ve senet üretebilirsiniz.

  • Kredi Kartları:

POS işlemleriyle ile yapılan satışlar, ilgili Bankaya komisyon oranları  düşülerek , nakte dönüşüm gününe göre otomatik olarak işlenir. İleriye dönük Pos Gelirleri hesaplanabilir.

Mail order işlemleriniz de ilgili tarih aralıklarına göre çekilip pos haline dönüştürülür. Gerekirse kısmi çekim yapılabilir. Provizyon işlemleri takip edilebilir. Tüm bu işlemlerinizi gelişmiş raporlama filtreleriyle raporlayabilirsiniz.

  • Taksitli Satışlar Takibi:

Taksitli satışlarınız bu modülden kontrol edebilirsiniz. Taksitlerin tahsilatlarını nakit veya kredi kartı olarak işleyebilirsiniz. Gerekirse kısmi tahsilat  yapabilirsiniz. Taksitleri pozisyonlarına göre raporlayıp (ödenecek taksitler, Gecikmiş taksitler vb. gibi)  etkin kararlar alabilirsiniz.