KULLANICI YÖNETİMİ

RotamNet, ile Kullanıcı yetkileri için grup bazında yetkilendirme yapılır. Her kullanıcı için programda kullanım yetkileri belirlenir.

Yönetim Programında yapılan gruplandırma ile her modülde kullanıcıların yetki hiyerarşisi oluşturulur.


Gelişmiş Kullanıcı yetkilendirme özelliğiyle; Kullanıcılarınızın işlem yapabileceği veya ulaşamayacağı

Depo, Kasa, Banka Hesabı, Şube Bilgileri ve Cari Kart Gruplarını belirleyip, Gerçek anlamda denetim mekanizması oluşturabilirsiniz.

1. Depo Yetkilendirme

2. Kasa Yetkilendirme

3. Banka Hesabı Yetkilendirme

4. Özel Kod Grubu Yetkilendirme