PERSONEL YÖNETİMİ

PERSONEL ÜCRET BORDROSU

Program, personel ve ücret bordro’su hesaplanması ve raporlarını en gelişmiş ve pratik  şekilde hazırlamanızı sağlar. Tüm yasal kesintileri ve aylık bildirgelerinizi işyeri bazında ve personel bazında kolaylıkla raporlayabilir ve gerekli bildirgelerinizi otomatik olarak üretebilirsiniz. Ayrıca programda kullanılan teknolojik üstünlük sayesinde tüm raporlarınızı; Excel,Word vb ortamlara transfer edebilirsiniz.

Personele ait sicil bilgilerini, eş ve çocuk bilgilerini en detaylı şekilde tutabilirsiniz.

Program ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ’ne uygun olarak hazırlanmış olup son yasal parametreleri içermektedir.

Gelişmiş ve parametrik yapısıyla karmaşık ücret bordrosu ve raporlarınızı kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

YASAL PARAMETRELER

 • SSK Bilgileri
 • Gelir Vergisi Parametreleri
 • Ek Bilgiler
 • Kıdem-İzin Tablosu
 • Asgari Geçim İndirimi Tablosu

Yasal parametreler, kullanıcı tarafından rahatlıkla güncellenebilir. Yemek parası, yol parası, çocuk yardımı, asgari geçim indirim, özel sigorta muafiyetleri ve oranları vb. gibi pek çok parametre değerleri tanımlanabilir.

1. SSK Bilgileri:

 • Sigorta Kesinti Oranlar ı:
  - Analık sigortası İşçi – İşveren oranları.
  - Hastalık sigortası İşçi – İşveren oranları.
  - Hastalık sigortası çırak İşçi – İşveren oranları.
  - İhtiyarlık sigortası İşçi – İşveren oranları.
  - SGD İşçi – İşveren oranları.
  - İşsizlik sigortası İşçi – İşveren oranları

 • Sigorta Bilgileri :
  - SSK taban matrahı.
  - SSK tavan matrahı.
  - SSK çırak taban matrahı.
  - SSK çırak tavan matrahı.
  - İşçi asgari ücret.
  - Çırak asgari ücret.
  - 16 Yaş küçük asgari ücret.
  - Kıdem tazminatı tavan matrahı.
  - İhbar tazminatı gelir vergisi oranı.

 • Gelir Vergisi Bilgileri
 • Ek Bilgiler
 • İndirim – Muafiyet bilgileri aylık veya günlük olarak, tutar veya oran bazında kullanıcılar tarafından belirlenir. Yasal değişiklik olduğunda hiçbir ek destek olmadan rahatlıkla programınıza yansıtabilirsiniz.

  Çocuk yardımı, yemek yardımı, yol yardımı vb. tüm yasal parametreleri bu kısımdan kontrol edebilir. Her türlü oran ve tutar değişikliğini kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

 • Kıdem – İzin Tablosu

 • Asgari Geçim İndirimi

  AGİ Uygulanacak matrahı , çalışana uygulanacak muafiyet oranı, ayrıca eş ve çocuları için çocuk sayıları ve agi oranları bu tablodan kullanıcı tarafından istenildiği zaman güncellenebilir. Böylece olası yasal değişiklikleri hiç zorluk çekmeden personel ücret bordronuza yansıtabilirsiniz.
 • İşyerleri Tanımı

  İşyeri genel bilgileri, işyeri ek bilgileri, aracı bilgileri ve mali müşavir bilgileri tanım işlemleri burada yapılır.

  Tek merkeze bağlı istenildiği kadar işyeri tanımlanabilir. Özellikle İnşaat Firmalarında şantiyeler bazında ücret bordrolarını takip etmek ve hazırlamak mümkündür. Personellerin farklı işyerlerine giriş ve çıkışlarını yeni personel kartı açmadan takip etmek ve bordrolarını hesaplamak artık çok kolay…

  Ayrıca işyeri ek bilgileri tabından firmanın adres bilgilerini, telefon, faks ve email adresleri gibi diğer iletişim bilgileri tanımlanır.

  Aracı firma bilgileri tabından; Bu işyeri faaliyeti aracı firmalar tarafından yapılıyorsa , aracı firma adı, adresi, vergi dairesi, firma yetkilisi, ve iletişim bilgileri buradan tanımlanır.

  Personel Kartları Tanımı

  RotamNet Bordro programında, Personel bilgileri çok detaylı olarak tanımlanabilir.

  Personel Genel Bilgileri:

  Adı, Soyadı, İlk soyadı, Uyruğu, Cisiyeti, TC Kimlik No, İşyeri, Departmanı, SSK No, SSK Tarihi, Kıdem Tarihi, İstihdam Durumu, Belge Türü, Sigortalının tabii olduğu Kanun No bilgileri tanımlanır.

  Personel Ücret Bilgileri:

  Brüt Ücret, Net ücret, Ücret Tipi, Sigorta grubu (Normal, Emekli, Çırak, SSK'ya tabi olmayan, stajyer), AGİ durumu, Sakatlık Durumu (Sağlam, 1. derece, 2. derece,3. derece), İş Kanunu 30. Madde (Eski hükümlü, Terör Mağduru,sakat ), Sendika durumu, Sandık Kesintisi, Vergi dairesi, Vergi No, Özel Sigorta, Özel sigorta Türü) Özel sigorta Ödeme Tutarı Bilgileri kısımda belirlenir.

  Sosyal Yardımlar:

  Yol Parası,Yakacak Yardımı, Yemek Parası, Aile Yardımı, Giyecek parası.

  Personeller bir kez tanımlandığında işe giriş ve çıkış tarihleri işlenerek yeniden tanımlamaya gerek kalmadan ayni kart üzerinden bordroları hesaplanabilir. Ayni firma ve işyeri bordroları istenirse yıl sonu devirleri yapılmadan tek firma içinde takip edilebilir. Personellerin bordro bilgileri geçmiş dönemleriyle birlikte raporlanıp görüntülenebilir.


  Tahakkuk Bilgileri

  Tahakkuk bilgileri, otomatik veya münferiden girilebilir. Çalışılan Süreler, Mesai bilgileri , varsa ikramiye bilgileri, izin bilgileri, Eksik gün varsa gün sayısı ve eksik gün nedeni bilgileri buradan girilir.

  İstenirse bu tahakkuk bilgileri Excel dosyasına otomatik olarak aktarılabilir.

  Bordro Hesaplama

  Bordro hesaplamaları işyerleri bazında veya genel olarak tek tuşla hesaplanıp saklanabilir. Son yasal uygulamalara uygun olarak tüm kesintiler ve vergiler görüntülenebilir. İstenirse tüm bu hesaplanan bilgiler excel ortamına otomatik olarak aktarılabilir.

  Gelişmiş Filtrelemeyle bir işyerine ait tüm şubelerinin, tüm bordro dökümünü almak mümkündür. Veya Herhangi bir personelin Tüm çalıştığı süreleri bir raporla izlemek ve yazdırmak mümkündür.

  Bordro Raporları

  • Ücret Bordrosu
  • SSK Ayrıntılı Raporu
  • SSK Özet Raporu
  • Muhtasar Raporu
  • Aylık Sigorta Bildirimi
  • Eksik Gün Bildirimi
  • Detay Bordro Raporu
  • Ücret Pusulası
  • Üç Aylık Muhtasar raporu
  • Aylık Bordro icmali
  • E-Beyanname

  Ücret bordrosu icmalleri ve muhasebeleştirme bilgileri ayrıntılı olarak raporlanır.
  • Personel Raporları
  • Personel SSK Raporu
  • Personel Kimlik Bilgileri
  • Personel Adres Etiket Raporu
  • İşçi Bildirim Listesi (Ek-1)
  • İşçi Çıkış Bildirim Listesi (Ek-2)

  Personele ait tüm çalışmalarını süresi, hak edişleri, tüm bordro bilgileri tek bir tuşla raporlanabilir.